Mesleki Teknik Yazışma

(Not Alma, Rapor Yazma ve Tutanak Tutma)

Amaç:

Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)’nin güvenliğini ve korumasını sağlamakla sorumlu oldukları görev alanları içerisinde, karşılaştıkları herhangi bir olay, durum ve gelişme ile ilgili yapmaları gereken yazışmalar konusunda teknik bilgi ve becerilerinin artırılmasıdır. Suçun önlenmesi ve erken tedbir alınması noktasında yazılacak raporların önemi dikkate alındığından,  personelin bu konuda yetkin olması hedeflenmiştir.

Diğer taraftan, özellikle adli olaylara müdahale esnasında ve sonrasında özel güvenlik görevlilerinin yaşadıkları problemler düşünülerek, bu konuda haksız yere suçlanmalarını ve cezai işlemle muhatap kalmalarını önlemek amacıyla, personelin tutanak tutma becerilerini geliştirmek ve bu konudaki teknik bilgilerini artırmaktır.

Eğitim Hedefleri

  • Mesleki teknik yazışmanın önemini kavramak
  • Not alma, rapor yazma ve tutanak tutma konusundaki beceri sahibi olmak
  • Rapor ve tutanak örneklerine aşina olmak
  • Örnek rapor ve tutanak yazarak pratik yapmak

Eğitime Katılacaklar

  • Güvenlik Amirleri
  • Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)

Eğitim Konuları

1.Saat

  • Giriş: Mesleki teknik yazışmanın önemi
  • Not alma ve not alırken dikkat edilecek hususlar
  • Eşkal tarifi konusundaki teknik detaylar
  • Notların rapor ve tutanaklara aktarılması

   

2.Saat

  • Rapor yazma
  • Rapor yazma esnasında dikkat edilecek hususlar
  • Rapor çeşitleri
  • Tutanak yazma
  • Tutanak yazma esnasında dikkat edilecek hususlar
  • Tutanak çeşitleri

3.Saat

  • Rapor örnekleri
  • Örnek rapor yazma (uygulama)
  • Yazılan raporların değerlendirilmesi

4.Saat

  • Tutanak örnekleri
  • Örnek tutanak tutma (uygulama)
  • Tutulan tutanakların değerlendirilmesi