Denetim Hizmetleri

Denetim hizmetleri, Özel güvenlik, kamu güvenliğini tamamlayıcı nitelikte hizmet üreten bir hizmet sektörü niteliğindedir. Bu hizmeti yerine getirecek olan özel güvenlik görevlileri de, bu hizmeti layıkıyla yerine getirebilmeleri için 5188 sayılı yasa ile, genel kolluğa tanına yetkilere benzer yetkilerle donatılmıştır. Dolayısıyla, bu yetkilerin doğru kullanılması, yetki sınırlarının aşılmaması için denetim hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır. Zira bu yetkiler zaman zaman vatandaşların hak ve özgürlüklerini haksız yere sınırlanmasına ve ihlal edilmesine sebep olabilmektedir. Bu noktada denetim hizmetlerinin devreye girmesi gerekmektedir. Ayrıca, özel güvenlik hizmeti, genel kolluk hizmeti gibi önemli ve hassas olduğundan, bu hizmeti verecek kurum ve kuruluşların da, yetkinliklerinin, kanunun gerekli kıldığı evrak ve dokümanları tamamlayıp tamamlanmadığının da denetlenmesi gerekmektedir. Bu noktada da denetim hizmetlerinin önemi ortaya çıkmaktadır.

Diğer taraftan, her alanda olduğu gibi özel güvenlik alanında da yaşanan rekabet ortamında, kalitenin yakalanması kadar, yakalanan bu kalitenin sürekliliğinin sağlanması da önem arz etmektedir. Bu noktada da denetim hizmetlerinin rolü ön plana çıkmaktadır.

Özel Güvenlik sektöründe, denetim hizmetleri genellikle iç denetim şeklinde yürütülmektedir. Yani, özel güvenlik şirketleri, personelini yine kendi bünyesi içerinde bulunan personeli vasıtasıyla denetlemektedir. Bu tür denetim hizmetleri de önemlidir, ancak zamanla, personel arasında oluşan yakınlık ve samimiyet bu tür denetimlerin etkinliğini azaltmaktadır.

Bu nedenle, denetim hizmetlerinin daha etkin ve yaralı olası için, bu hizmetin bağımsız ve profesyonel denetim şirketleri tarafından yerine getirilmesi önerilmektedir. Bu tür denetimler, personeli hem kaliteyi korumaya, sürekli kendini yenileme ve geliştirmeye sevk edecek, hem de 5188 sayılı yasa gereğince yapılacak denetimlere daha hazırlıklı olmasını sağlayacaktır.

Sonuç olarak, Denetim Hizmetleri ile yakalanan hizmet kalitesinin devamlılığını ve sürekliliğini sağlamak noktasında denetimlerin önemi herkesçe bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda şirketimiz farklı denetim şekilleri geliştirmek, uygulamak ve bu konuda danışmanlık hizmeti vermek suretiyle, güvenlik hizmeti veren şirketlerin ve birimlerin 5188 sayılı yasa kapsamında Valiliklerce ve Emniyet birimlerince yapılmakta olan denetimlere hazır olmaları noktasında destek vermekte, ayrıca hizmetin kalitesini arttırma ve sürekliliğini sağlama noktasında da yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Denetim hizmeti şekillerimiz;

    • Haberli denetim
    • Habersiz denetim
    • Karma denetim
    • Diril denetimi