Eğitim Hizmetleri

Eğitim hizmetleri, özel güvenlik sektörünün vazgeçilmez hizmetlerinden birisidir. Hızlı nüfus artışı, iç ve dış göçlerin artan bir ivmeyle devam etmesi, suç türlerinin artması ve benzeri nedenlerden dolayı güvenlik risklerinin her geçen gün daha da artması, alınacak güvenlik tedbirleri ve koruma faaliyetleri konusundaki eğitimlerin de sürekliliğini gerekli hale getirmektedir.

Diğer taraftan, özel güvenlik personelinin temel eğitim sürelerinin toplamda 3 hafta gibi kısa bir süre olması da, personelin göreve başladıktan sonra hizmet içi eğitimlerle devamlı olarak takviye edilmeleri şeklindeki eğitim hizmetleri ihtiyacını doğurmaktadır.

Özel güvenlik personelinin, görev alanlarında zaman zaman yetersiz kalmalarının, zaman zaman da vatandaşlar ile problem yaşamaların nedenlerine bakıldığında, genel olarak personelin mevzuat konusunda bilgi eksikliklerinin olduğu ve yasanın kendilerine tanığı yetkileri uygulamaya taşıma konusunda tereddüt yaşadıkları görülmektedir. Ayrıca, konjektörel bir risk olarak karşımıza çıkan terör kaynaklı güvenlik riskleri ve bunlara karşı alınabilecek önlemler konusunda da fazla malumat sahibi olmadıkları bilinen bir gerçektir. Sadece bu durum bile,  eğitim hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

Eğitim Hizmetleri

Bu bağlamda, özel güvenlik görevlilerinin, özellikle, terör örgütlerinin silahlı ve bombalı saldırı, intihar saldırıları ve sabotaj türü eylemlerine hedef olabilecek yerler (kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, toplu ulaşım taşıtları ve bu araçlarının kullanıldığı yerler, su havzaları, alış-veriş merkezleri ve vatandaşların toplu olarak bulundukları alanlardagörevli olanların, mevzuat ve uygulamaya yönelik beceri ve kabiliyetlerinin sürekli geliştirilmesi ve mevcut bilgilerinin güncellenmesi amacıyla geliştirdiğimiz “Güvenlik Etkinleştirme Eğitimleri” önemli katkılar sağlayacağını değerlendirilmekteyiz.

Bu katkıyı sağlamak amacıyla, eğitim hizmetleri kapsamında kullanılmak üzere hazırlanmış olan “güvenlik etkinleştirme eğitim modülleri”;

 

Eğitim modüllerini görmek için lütfen tıklayınız…