Kalabalık Yönetimi ve Toplumsal Olaylara Müdahale Teknikleri

Amaç:

Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)’nin güvenliğini ve korumasını sağlamakla sorumlu oldukları görev alanları içerisinde veya yakın çevresinde oluşabilecek toplumsal olayları önleme ve oluşan olayları esnasında gerekli ön tedbirleri alabilmeleri noktasında etkin hale getirmektir.

Personeli, toplumsal olayların özellikleri ve gelişim aşamaları konusunda bilgilendirmek, olaylar meydana geldikten sonra yasal çerçeve içerisinde gereken müdahaleyi yapabilme konusunda beceri ve kabiliyetlerini geliştirmektir. Bu bağlamda, toplumsal olaylara müdahale yöntemleri ve kalabalıkları yönetme teknikleri konusunda uygulama alanı ve imkanı sağlamaktır.

Eğitim Hedefleri

  • Kalabalık yönetimi kavramını anlamak
  • Kalabalık ve grup arasındaki farkı kavramak
  • Kalabalığın oluşum safhalarını öğrenmek
  • Kalabalık türleri, grup dinamiği ve kolektif şuur hakkında bilgi sahibi olmak
  • Grup davranışının özelliklerini kavramak
  • Grup türleri ve grup içerisindeki kişi tipleri hakkında bilgi sahibi olmak
  • Toplumsal olaylara müdahale yöntemlerini öğrenmek
  • Toplumsal olaylara müdahale aşamalarını bilmek
  • Toplumsal olaylara müdahale esnasında zor kullanma şartları ve yöntemlerini kavramak
  • Toplu düzenler hakkında bilgi sahibi olmak

Eğitime Katılacaklar

  • Güvenlik müdürleri
  • Güvenlik Amirleri
  • Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)

   

Eğitim Konuları

1. Saat

  • Kalabalık yönetimi ile ilgili kavramlar
  • Fert, toplum, kalabalık, grup, grup dinamiği ve kolektif şuur
  • Kalabalık ve grup arasındaki farklılıklar
  • Kalabalıkların özellikleri
  • Kalabalık türleri

    

2. Saat

  • Grup ve grup olmanın özellikleri
  • Grup dinamiği ve kolektif şuur
  • Grup içerisindeki kişi tipleri
  • Grup türleri
  • Grubun oluşum safhaları
  • Grubun eylem taktikleri

   

3. Saat

  • Toplumsal olaylar
  • Toplumsal olaylara müdahale yöntemleri
  • Toplumsal olaylarda şüpheliler ile alanda görüşme
  • Toplumsal olaylarda zor kullanmanın aşamaları
  • Toplumsal olaylara müdahale esnasında kullanılan toplu düzenler

4. Saat

  • Uygulama; Toplumsal olaylarda kullanılan toplu düzenler ve uygulama şekilleri