Şirket Binaları ve Eklentilerinin Güvenliği

Amaç

Binaların, özellikle resmi binaların ve eklentilerinin güvenliği, sadece hükümetin günlük hayattaki faaliyetlerini değil aynı zamanda,  tüm çalışanların ve vatandaşların sağlık, huzur ve emniyetini etkiler. Bu aynı zamanda özel güvenlik personeli tarafından korunan önemli şirketlerin bina ve eklentilerini de kapsar.

Bu bağlamda, Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)’nin görev alanları içerisinde yer alan bina ve eklentilerinin korunması ve bu alan içerisinde bulunan kişilerin can ve mal güvenliğini sağlama noktasında en etkin güvenlik tekbirlerini uygulamalarını sağlamaktır.

Bina güvenliği konusunda personelin mevcut bilgilerini güncelleyerek yeni stratejiler geliştirmelerine katkı sağlamaktır.

Eğitim Hedefleri

  • Bina ve eklentileri için güvenlik ihtiyacının belirlenmesi
  • Mevcut güvenlik standartlarının tanınması ve değerlendirilmesi
  • Güvenlik ve koruma politikalarının anlaşılması
  • Uygun güvenlik tedbirlerinin uygulanması
  • En güncel güvenlik sistemlerini tanımak

Eğitime Katılacaklar

  • Güvenlik Müdürleri
  • Güvenlik Amirleri
  • Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)

Eğitim Konuları

1. Saat

  • Güvenlik görevlilerinin fonksiyonları
  • Güvenlik görevlisinin profesyonel olarak tanımı
  • İnsan gücünün ve güvenlik operasyonlarının yönetimi
  • Eğitim görevlilerinin sorumlulukları
  • Eğitim görevlisi olmanın şartları

2. Saat

  • Suç teorileri
  • Yasadışı gösteri ve protestolar
  • Terör suçları ve silahlı eylemler
  • Çevre ve binaların güvenliği
  • Bina güvenliğini dizayn etme

3. Saat

  • Fiziki güvenlik ve suç önleme
  • Fiziki güvenliğin temel unsurları
  • Elektronik ve dijital güvenlik
  • Önemli ve hassas bilgilerin güvenliği

   

4. Saat

  • Güvenlik standartları ve en iyi uygulama örnekleri
  • Güvenlik inceleme ve araştırması
  • Güvenlik risk yönetimi
  • Güvenlik denetimi
  • İletişim becerileri
  • İletişime engel bariyerleri ortadan kaldırma