Müşteri Odaklı Güvenlik-Etkili İletişim Teknikleri

(ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ)

Amaç:

Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)’nin görevlerini icraları esnasında, etkili iletişim teknikleri konusunda becerilerini artırmak ve bu şekilde, özel sektörün temel gereksinimlerinden birisi olan müşteri memnuniyetini sağlama konusunda katkıda bulunmaktır. Aynı zamanda, sürekli iletişim halinde olunması gereken genel kolluk görevlileri ile de ilişkilerin doğru temellere oturtularak gerekli işbirliği, yardımlaşma ve koordinasyonun sağlanmasına katkı sunmaktır.

Eğitim Hedefleri

  • İletişim kavramının güvenlik hizmetlerindeki yeri ve önemini kavramak
  • Müşteri odaklı güvenlik hizmetlerinde etkili iletişim yeri ve önemini anlamak
  • Müşterinin ÖGG’lerinden beklentilerini öğrenmek
  • Etkili iletişimin özelliklerini kavramak
  • Etkili iletişimin unsurlarını kavramak
  • Etkili iletişimde “empati” kavramının önemini anlamak
  • Etkili iletişimde iyi bir dinleyici olmanın önemi anlamak
  • İyi bir dinlemeyi etkileyen hususları öğrenmek
  • Etkili iletişim bağlamında kurum içi ilişkiler öğrenmek
  • Etkili iletişlim bağlamında genel kollukla ilişkilerin önemini kavramak
  • Etkili iletişim bağlamında halkla ilişkilerin önemini kavranmak

Eğitime Katılacaklar

  • Güvenlik müdürleri
  • Güvenlik Amirleri
  • Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)

Eğitim Konuları

1. Saat

  • İletişim kavramının güvenlik hizmetlerindeki yeri ve önemi
  • Müşteri odaklı güvenlik hizmetlerinde etkili iletişim yeri ve önemi
  • Müşterinin ÖGG’lerinden beklentileri
  • Etkili iletişimin özellikleri
  • Etkili iletişimin unsurları

2. Saat

  • Etkili iletişim becerileri
  • Etkili iletişimde “empati” kavramının önemi
  • Etkili iletişimde iyi bir dinleyici olmanın önemi
  • İyi bir dinlemeyi etkileyen hususlar

3. Saat

  • Etkili iletişim bağlamında kurum içi ilişkiler
  • Takım ruhu ve ekip çalışması
  • Takım ruhu ve ekip çalışması ile ilgili uygulama örnekleri
  • Mizansen uygulama

4. Saat

  • Etkili iletişlim bağlamında genel kollukla ilişkiler
  • Genel kollukla ilişkilerde yaşanan problemler
  • Genel kollukla birlikte görev yapma ve genel kolluğun emrine girme
  • Etkili iletişim bağlamında halkla ilişkiler
  • Halka ilişkiler noktasında dikkat edilecek hususlar