Risk Algısına Bağlı Profil İnceleme

(ŞÜPHELİ ŞAHIS VE ARAÇ PROFİLİ)

Amaç

Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)’nin görev alanları içerisinde gelişebilecek olan her türlü güvenlik riskleri konusunda, özellikle terör kaynaklı muhtemel güvenlik riskleri ve tehditleri konusunda bilgilendirmek, bu tehdit ve riskleri önlemeye yönelik yeni stratejiler geliştirmelerine katkıda bulunmak, oluşan güvenlik olaylarına doğru ve etkin müdahale şeklini kavratmaktır.

Bu bağlamda, terör şüphelisi olabilecek şahıs veya şahısların tespiti konusunda personeli bilgilendirmek, bu tür şahısların belirgin özellikleri ve davranış şekillerini tanımalarına yardımcı olmaktır. Aynı şekilde, bombalı saldırılarda kullanılan araçların özellikleri ile şüpheli paketlere müdahale konusunda da personelin bilgilendirilmesini sağlamaktır. Böylece,  bu tür eylem ve saldırıların önlenmesine katkıda bulunmaktır.

Eğitim Hedefleri

  • Profil inceleme yönteminin tanımını kavramak
  • Neden profil inceleme? Sorusunun cevabını bulmak
  • Şüpheli şahıs profili hakkında bilgi sahibi olmak
  • Terör şüphelisi şahısların belirgin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak
  • Şüpheli şahısların tespitinde yapılacak doğru davranış şekilleri hakkında bilgi sahibi olmak
  • Şüpheli araç profili hakkında bilgi sahibi olmak
  • Şüpheli araçların tespitinde takip edilecek yöntemler konusunda bilgi sahibi olmak
  • Şüpheli araçların tespiti sonrası yapılacak doğru davranış şekillerini öğrenmek
  • Şüpheli paketlerin tespiti hakkında bilgi sahibi olmak
  • Şüpheli paketlere müdahale prosedürünü öğrenmek

Eğitime Katılacaklar

  • Güvenlik Müdürleri
  • Güvenlik Amirleri
  • Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)

Eğitim Konuları

1. Saat

  • Terör kaynaklı güvenlik riskleri ve tehditleri
  • Risk algısına bağlı profil inceleme yöntemi
  • Neden profil inceleme?
  • Şüpheli şahıs tespitinde kullanılabilecek yöntemler
  • Yüz şekilleri
  • Yaş profili

 2. Saat

  • Gözlemlenebilen fiziki ve duygusal davranış şekilleri
  • Dışa vuran şüpheli davranış belirtileri
  • Giyim tarzına bağlı şüpheli davranışlar
  • Şüpheli şahıs tespiti sonrası yapılacak işlemler
  • Eşkal tarifi konusunda dikkat edilecek hususlar

3. Saat

  • Şüpheli araç profili
  • Terör eylemlerinde kullanılan araçların genel özellikleri
  • Şüpheli araçların tespiti konusunda başvurulabilecek yöntemler
  • Araçların incelenmesinde dikkat edilecek hususlar

4. Saat

  • Şüpheli paketlerin tespiti
  • Şüpheli paketlere müdahale prosedürü
  • Sahiplik araştırması
  • Paketin güvenlik çemberi içerisine alınması
  • Genel kolluğa bilgi verme
  • Çevre güvenliğini sağlama