Kişi Koruma ve Personel Güvenliği

Amaç:

Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)’nin güvenliğini ve korumasını sağladıkları kişi ve personelin her türlü güvenlik risklerine ve oluşabilecek tehditlere karşı korunmaları noktasında, bilgi beceri ve yetenek sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu konuda yasal yetki ve sınırlarını kavratmaktır.

Uygulama eğitimleri ile de, kişi koruma hizmetlerinde görevli ÖGG’nin araçlı ve yaya koruma teknikleri ile silah kullanma (poligon ortamında yapılacak atışlarla) beceri ve kabiliyetlerini geliştirmektir.

Eğitim Hedefleri

  • Korumanın önemini anlatmak
  • Koruma becerilerini öğretmek
  • Koruma melekeleri geliştirmek
  • Pratik düşünme yetisini geliştirmek
  • Korunan kişinin güvenini kazanmayı sağlamak

Eğitime Katılacaklar

  • Korumada görev yapacak koruma görevlileri
  • Korumada görev yapacak koruma amirleri
  • Korumada görev yapacak sürücüler

Eğitim Konuları

1. Saat

  • Korumanın yasal dayanağı
  • Korumanın temel prensipleri
  • Tarihi suikastlar ve metotları
  • Suikast  yapacak terör örgütleri
  • Suikast çeşitleri

2. Saat

  • Korumanın temel prensipleri
  • Bina koruma hizmetleri
  • Yaya koruma metotları ve şekilleri

3. Saat

  • Araçlı koruma metotları uygulama
  • Öncü koruma hizmetleri (istihbarat çalışmaları)
  • Değişik koruma çeşitleri

4. Saat

  • Temel silah bilgisi
  • Koruma hizmetlerinde kullanılan silah çeşitleri
  • Silahların bakımı
  • Temel atış teknikleri
  • Nişan alma ve atış pozisyonları

5. Saat

  • Araçlı ve yaya koruma şeklinin anlatıldığı uygulamalı eğitim. Katılımcı sayısına bağlı olarak en az 4 saatlik (yarım günlük) süreyle verilir. Katılımcıların 10 kişiden fazla olmaları durumunda süre tam güne çıkabilir.

6. Saat

  • Silah kullanma becerisini ve kabiliyetini artırmaya yönelik olarak atış poligonu ortamında yapılacak atış eğitimidir. Katılımcı sayısına bağlı olarak en az 4 saatlik (yarım günlük) süreyle verilir. Katılımcıların 10 kişiden fazla olmaları durumunda süre tam güne çıkabilir.