Özel Güvenlik Mevzuatı

(5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Uygulamaya İlişkin Yönetmelik ve Birleştirilmiş Genelge)

Amaç:

Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)’nin öncelikle özel güvenlik hizmetlerini, kendileri için tanımlanan görev ve yetkileri daha iyi kavrayabilmeleri için, öncelikle bütün bu hususların düzenlendiği yasal mevzuatı en iyi şekilde öğrenmelerini ve anlamalarını sağlamaktır. Bu konulardaki mevcut bilgilerini geliştirmek ve uygulama alanına aktarabilmelerini kolaylaştırmaktır. Yine, söz konusu yasada kendileri için belirlenen görev tanımı ve bu görevi etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri için kendilerine verilen yetkiler konusunda mevcut bilgilerini güncellemektir. Yine, bu yetkilerin kullanımı konusunda, uygulamada yaşanan olaylar bağlamında örneklemeler yapılarak konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır.

Eğitim Hedefleri

   • Özel Güvenlik Tanımını yapmak
   • Özel güvenlikle ilgili kavramları anlamak
   • Özel güvenlik kavramı ve uygulamasının gelişim sürecini kavramak
   • Özel Güvenlik mevzuatı hakkında genel bilgi sahibi olmak
   • Özel Güvenlik Komisyonları hakkında bilgi sahibi olmak
   • Özel Güvenlik Görevlileri’nin görev ve yetkilerini kavramak
   • Özel Güvenlik Görevlileri’nin özlük haklarını öğrenmek

Eğitime Katılacaklar

  • Güvenlik Müdürleri
  • Güvenlik Amirleri
  • Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)

Eğitim Konuları

1. Saat

Giriş: Özel Güvenlik kavramı

  • Özel güvenlikle ilgili kavramlar
  • Özel güvenlik hizmetlerinin tarihi gelişimi
  • Özel Güvenlik mevzuatı
  • 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun,
  • 5188 Sayılı Kanun’un Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
  • 2012/42 ve 21012/71 Sayılı Birleştirilmiş Genelgeler

2. Saat

  • ÖGG’nin görev tanımı ve görev alanları
  • ÖGG’nin yetkileri
  • Arama ve kontrol yetkisi
  • Kimlik sorma yetkisi
  • Yakalama ve durdurma yetkisi

3. Saat

  • Emanete alma yetkisi
  • Konutlara ve kapalı işyerlerine girme yetkisi
  • Zor kullanma yetkisi
  • Silah taşıma ve kullanma yetkisi

4. Saat

  • ÖGG’nin özlük hakları
  • ÖGG’ne karşı işlenebilecek suçlar
  • ÖGG’nin karışabileceği suçlar
  • Değerlendirme