Güvenlik Uygulamaları

(Fiziki Güvenlik Tedbirleri, Güvenlik Kontrol Noktaları, Nokta ve Devriye Hizmetleri)

Amaç:

Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)’nin güvenliğini ve korumasını sağlamakla sorumlu oldukları görev alanları içerisinde, herhangi bir suçun oluşmasın önlemek amacıyla alınan tedbirler ve bu tedbirlerle ilgili uygulamalar konusundaki bilgi ve becerileri ile yeterliliklerini artırmaktır. Bununla da yetinmeyip, bu uygulamalar konusunda, gelişen şartlara göre yeni stratejiler geliştirme ve uygulamaya dahil etme konusunda da beceri ve kabiliyetlerini geliştirmektir. Ayrıca, güvenlik uygulamalarının daha etkin ve sonuç alıcı olmaları noktasında teklif ve öneriler sunmalarını sağlamaktır.

Eğitim Hedefleri

  • Güvenlik tedbirleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak
  • Suçu önleme noktasında güvenlik tedbirlerinin önemini kavramak
  • Fiziki güvenlik tedbirlerini incelemek
  • Güvenlik uygulamaları ve yasal dayanağını kavramak
  • Güvenlik uygulamaları esnasında kullanılan yasal yetkileri öğrenmek

Eğitime Katılacaklar

  • Güvenlik Müdürleri
  • Güvenlik Amirleri
  • Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)

Eğitim Konuları

1. Saat

  • Giriş: Güvenlik uygulamalarının önemi
  • Fiziki güvenlik tedbirleri
  • Fiziki güvenlik tedbirlerinin suç önlemedeki rolü
  • Fiziki güvenlik tedbirlerinin geliştirilmesi ve güncellenmesi

2. Saat

  • Güvenlik kontrol noktaları
  • Kontrol noktalarındaki yapılan uygulamalar
  • Uygulamalar esnasında kullanılan yasal yetkiler
  • Kişilerin üst ve eşyalarının kontrol edilmesi
  • Araçların kontrolü
  • Arama ve kontrol sonrası yapılacak işlemler
  • Arama ve kontrol arasındaki farklar
  • Haksız arama

3. Saat

  • Nokta hizmetleri
  • Nokta hizmetlerinin önemi
  • Nokta hizmetlerinde dikkat edilecek hususlar
  • Nokta hizmeti yapan görevlinin özellikleri

4. Saat

  • Devriye hizmetleri
  • Devriye hizmetlerinin amacı
  • Devriye hizmetlerinin yapılış şekilleri
  • Devriye görevlisinin özellikleri
  • Devriye öncesi hazırlık
  • Devriye esnasında suçla karşılaşma