Güvenlik Risk Analizi, Risk Yönetimi ve Raporlama

Amaç

Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)’nin görev alanları içerisinde veya çevresinde oluşabilecek güvenlik risklerini analiz etme ve değerlendirme kabiliyetlerini artırmak, mevcut risk durumlarını, riski en aza indirme ve tekrarını önleme noktasında yönetme becerilerine katkı sağlamaktır.

Eğitim Hedefleri

  • Risk yönetim sistemini anlamak
  • Risk karşılamaya rehberlik edecek olan bir risk yönetim planı hazırlamak
  • Şirket yönetim sistemi ile risk yönetim sistemi arasındaki karşılıklı ilişkileri belirlemek
  • Risk yönetimi prosedürlerini anlamak ve kavramak

Eğitime Katılacaklar

  • Güvenlik Müdürleri
  • Güvenlik Amirleri
  • Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)

Eğitim Konuları

1. Saat

  • Riskin tanımı ve karakteristik özellikleri
  • Riskin elementleri ve faktörleri
  • Risk çeşitleri
  • Risk yönetiminin unsurları
  • Risk yönetimi geliştirme
  • Risk kontrolü
  • Risk yönetiminin zamanlaması ve planlaması

2. Saat

  • Risk yönetimi için teknik geliştirme
  • Analizin temel unsurları
  • Olasılıklar ve muhtemel etkileri
  • Risk analizi ve öncelikleri tespit etme
  • Riski karşılama noktasında plan yapma
  • Riski kabul ve riskten kaçınma
  • Riski azaltma

3. Saat

  • Riski azaltma ve yok etme olasılığı
  • Riski azaltmanın etkileri
  • Riski başka istikamete yöneltme
  • Riske karşı yedekleme oluşturma
  • Riski yorumlama, değerlendirme ve güncelleme
  • Riski raporlama

4. Saat

  • Riskin tanımı ve risk değerlendirmesi
  • Risk yönetim yapılanması-kriz yönetimi oluşturma
  • Risk değerlendirme metotları
  • Risk değerlendirme politikaları ve süreçleri
  • Riski karşılama konusunda plan yapma
  • Riski karşılamayı gözlemleme ve değerlendirme