Acil Durumlarda Doğru Davranış Şekilleri

Amaç:

 • Özel Güvenlik Görevlilerimizin görev alanları içerisinde veya yakın çevresinde oluşabilecek acil durumları öngörme ve oluşan olaylar esnasında gerekli ön tedbirleri alabilmeleri noktasında duyarlı ve etkin hale getirmektir
 • Personeli, acil durum olarak kabul edilen, toplumsal olayların özellikleri ve gelişim aşamaları ile olaylar meydana geldikten sonraki doğru davranış şekilleri konusunda bilgilendirmek
 • Acil Eylem planlarının uygulama ve öneminin anlaşılmasını sağlamak.

Eğitim Hedefleri

 • Acil durum ve acil durum eylem planlarını kavrarlar
 • Görev alanları içerisinde veya çevresinde oluşabilecek acil durum planı gerektiren olayları bilirler
 • Bu gibi olaylar karşısında sergileyecekleri doğru davranışları öğrenirler
 • Bu gibi olayların tekrar olmaması konusunda alınabilecek önlemleri alabilirler

Eğitime Katılacaklar

 • Güvenlik Yöneticileri ve Görevlileri

Eğitim Konuları

 1. Saat
 • Acil Durum Kavramı
 • Belirlenen Acil Durumlar
 • Acil Durum Eylem Planları
 1. Saat
 • Silahlı Soygun Olayları
 • Toplumsal olaylara müdahale
 • Özel Güvenlik Görevlilerinin Karşılaşabileceği Diğer Bazı Olaylar