AGİT BAKÜ MİSYONU, MİNGEÇEVİR OFİSİNİN 2010 YILI FAALİYET RAPORU

Toplum Destekli Polislik, Azerbaycan’da ilk olarak, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)’in “Polise Destek Programı“ kapsamında, İçişleri Bakanlığı’nın işbirliği ve AGİT Bakü Ofisi’nin desteği ile 2006 yılının haziran ayında, bir proje şeklinde uygulanmaya başlamıştır.

Proje ilk önce, 120.000 nüfusluk bir il olan Mingeçevir şehrinde (pilot bölge olarak), AGİT’in iki polis uzmanı (Mehmet Erdem ve Hans Fritzheimer) tarafından uygulamaya konulmuştur. Başta il emniyet müdürü Alesker Badalov olmak üzere, tüm polis teşkilatının desteğiyle, kısa sürede proje kapsamında birçok faaliyet hayata geçirilmiştir. Projenin, hem polis hem de vatandaş tarafında üst seviyede kabul görmesinin ardından, 2007 yılında Türkiye’den gelen polis uzmanı, Adnan Karadeniz ile birlikte, projenin Ali Bayramlı (Şirvan) ilinde de uygulanmaya başlandığı görülmektedir.
2008 yılında, projenin başarılı bir şekilde yürütülmesi sonucu elde edilen olumlu sonuçlar görülmeye başlanmış ve bunun üzerine, İçişleri Bakanlığı tarafından dokuz il/ilçe daha proje kapsamına dahil edilmiştir. Bunlar; Gence, Yevlak, Terter, Gazak, Guba, Kaçmaz, Deveci (Şabran) ve Bakü şehrinin Nerimanov ilçesidir.

2009 yılında ise, Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, toplum Destekli Polislik projesi kapsamında, polis teşkilatı bünyesinde yeni bir yapılanmaya gitmiş, il ve ilçelerde yeni polis noktaları (İnzibati Sahalar/Polis Mıntıkaları) oluşturmuştur. Yine, 29 Mayıs 2009 tarihinde, Polis Kanunu ’nda yapılan bir değişiklikle, bu projenin temel taşlarından birisi olan, Halk Danişma Gruplarının (Arazi Maslahat Şuraları/İçtimai Şuralar) tüm il ve ilçelerde oluşturulmasına imkân tanınmıştır.
2010 yılına gelindiğinde ise, Şeki ve Lenkaran şehirlerinin de projeye kapsamına alınmasıyla toplam 12 il ve ilçede yürütülen proje, Mart ayı itibariyle, AGİT Misyonu kapsamında Türkiye’den gelen bir polis uzmanının öncülüğünde, Nahcivan Özerk Cumhuriyetinde de uygulanmaya başlamıştır.
Günümüz itibariyle proje, AGİT’in Polise destek programı kapsamında, Azerbaycan polisiyle işbirliği halinde, halen 4 polis uzmanının katkılarıyla, yukarıda bahsedilen il ve ilçelerde uygulanmaktadır. AGİT bünyesinde görev yapan bu uzmanlar; Alman Polis Uzmanı Marco Kubny Baku Merkez Ofisde, Türk Polis Uzmanları; Kemal Karademir Mingeçevir’de, Halil Avcılar Şabran’da, Süleyman Özbey ise Nahcivan’da görevlendirilmişlerdir.

AGİT Merkez Ofisine sunulmak üzere hazırlanan faaliyet raporu, AGİT’in Bakü Misyonu bünyesinde faaliyet gösteren Mingeçevir ofisinin sorumluluk alanı dâhilindeki il ve ilçelerde, 2010 yılı içerisindeki faaliyetleri ile 2011 yılı için belirlenen strateji ve önerileri içermektedir.