Birleşmiş Milletler Polis Gücü – BOSNA-HERSEK

1999-2000 yılları arasında, BM Polis Gücünde, Bosna-Hersek’te polis danışmanı olarak görev yaptı.

Barışı korumak amacıyla 13 Aralık 1995 tarihinde yürürlüğe giren Dayton Barış Anlaşması sonrası Bosna-Hersek’te uluslararası bir askeri güç (SFOR) ve uluslararası bir Polis Gücü oluşturulması kararlaştırılmıştır. Bosna-Hersek’te hukukun üstünlüğünün tesisi, emniyet unsurlarının faaliyetlerinin gözlenmesi gibi amaçlarla BM Güvenlik Konseyinin 15 Aralık 1995 tarih ve 1031 sayılı kararıyla BM Sivil Polis Gücü (IPTF) kurulmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğü, ilk olarak bu çerçevede kurulan BM Sivil Polis Gücü’nde 1996 yılında 41 personel görevlendirmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü 1996 yılında ilk olarak BM Barışı Koruma Misyonlarına katkısıyla birlikte, 2000-2006 yılları arasında görevli sayısını artırmış savunma ve güvenlik sorumluluk alanlarında BM misyonlarında aktif olarak görevler üstlenmeye başlamıştır. 2004 yılında 333 personel ile ülkemiz BM Barışı Koruma Misyonlarına en çok katkı sağlayan 3. ülke konumuna gelmiştir. Kosova’da bulunan BM misyonunun AB Polis Misyonuna devredilmesi ile birlikte görevlendirdiğimiz personel sayısında azalma olmuştur.

Fotoğraf galerisi için lütfen tıklayınız…