Demokratik Polislik

( DEMOKRATİK TOPLUMLARDA POLİSLİK UYGULAMALARI)

“Ey oğul, şunu da unutma;

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.”

Şeyh Edebali

1988 yılında Polis Akademisini bitirerek dahil olduğum polis teşkilatında, bugüne kadar görev yaptığım farklı birimlerde/branşlarda ve Türk Polis Teşkilatını temsilen yer aldığım, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi uluslararası teşkilatlardaki görevlerim esnasında elde ettiğim bilgi, tecrübe ve birikimlerimi meslektaşlarımla paylaşma adına değişik zamanlarda kaleme aldığım makale, rapor ve tebliğlerimi kitap haline getirme isteği böyle bir çalışmanın ortaya çıkmasına vesile olmuştur.

“Demokratik Polislik: Demokratik Toplumlarda Polislik Uygulamaları” ismiyle beş bölümden oluşan bu çalışmada her bir bölüm, demokratik toplumlarda polisin ilgi alanına giren farklı birim ve branşları konu alan çalışmalardan örnekler içermektedir.  Her bir çalışmada, gerek polis teşkilatında görev yapmış olduğum farklı birim ve branşlardaki, gerekse teşkilatımızı ve ülkemizi temsil ettiğim yurtdışı görevlerimdeki edinmiş olduğum tecrübelerime de yer verildiği görülecektir.

Demokratik Polislik uygulamaları kavramı ile ilk tanışmam 1999 yılında BM görevlisi olarak bulunduğum Bosna-Hersek’te olmuştu. Hırvatların yoğunlukta olduğu, Boşnak ve Sırpların ise azınlıkta kaldığı Livno isimli şehirde görevli olduğum bir yıllık süre içerisinde, yerel polisi denetleme görevi haricinde, Amerikalı bir emekli polis memuru olan ekip arkadaşım ile birlikte, görev yaptığım şehir de dahil olmak üzere sorumlu olduğumuz toplam beş şehirde yerel polise yönelik olarak “Demokratik Polislik-Toplum Destekli Polislik” eğitimleri vermeye başladık. Toplamda üç ay süren ikişer günlük eğitimler sonucu yaklaşık 450 polis görevlisi (orta kademe yöneticiler ağırlıklı olmak üzere) bu eğitimlere katılma imkânı buldu.

Daha sonraki dönemlerde, toplam beş buçuk yıl görev yaptığım AGİT Misyonlarında, özellikle, iki yıllık sürelerle bulunduğum Makedonya ve Azerbaycan Misyonlarında tamamen “Toplum Destekli Polislik Eğitmeni” olarak görev yaptım ve bu bağlamda birçok projenin uygulayıcısı konumunda bulundum.

Kitabın ilk bölümünde ele alıp incelemeye çalıştığım “Demokratik Polislik Kılavuzu” AGİT Misyonlarında görev öncesi intibak eğitimlerinde ve daha sonraki görevler esnasında kullanılan bir eğitim ve başvuru kitapçığı konumundadır. Dolayısıyla, bu haliyle halen, demokratik toplumlardaki polislik uygulamalarına ışık tutacağı ve kılavuz kitapçık olma özelliği taşıdığı inancıyla burada inceleme ve değerlendirme ihtiyacı duydum.

Kitabın ikinci bölümünde ise, terörle mücadele birimlerinde görev yaptığım dönem içerisinde yapmış olduğum bazı çalışmalara yer verdim. Gerek bu bölümün gerekse “Organize Suçlar” başlıklı üçüncü bölümün demokratik polislik ile doğrudan alakası görülmese de, demokratik toplumlarda polisin tüm branş ve alanlarda demokratik polislik prensiplerini uygulama zorunluluğu dikkate alındığında bu bölümlerin de kitabın içeriğine uygunluğu anlaşılacaktır.

Kitabın dördüncü bölümünde, Türkiye’de 2006 yılından itibaren başlatılan “Toplum Destekli Polislik“ uygulaması incelenmektedir. Bu anlayışın polislik hizmetlerine katkıları, özellikle polis-halk ilişkilerinde sağladığı gelişmeler de dikkate alınarak, toplum destekli polisliğin amacı, temel unsurları, prensipleri ve bazı uygulama şekillerinden bahsedilerek konu daha da anlaşılır hale getirilmeye çalışılmaktadır.

Beşinci bölümde ise AGİT Gürcistan Misyonundaki “Sınır Gözetmenliği” görevi ile Azerbaycan Misyonlarındaki “Toplum Destekli Polislik” uygulamalarını konu alan çalışmalar yer verilmektedir.

Çalışmanın, demokratik toplumlarda polislik hizmetlerine ve uygulamalarına ilgi duyanların, özellikle, demokratik polislik prensiplerini rehber edinen, tüm eylem ve faaliyetleri şeffaflık ilkesi gereği halkın gözü önünde gerçekleşen ve hesap verebilirlik anlayışı içerisinde hareket eden polis teşkilatı mensuplarımızın ilgisini çekeceğine inanıyorum.

Doç. Dr. Kemal KARADEMİR

Kitap isteme adresi:

 

ALİOĞLU YAYINEVİ

Çatalçeşme sokak. 29/11 Cağaloğlu /İSTANBUL

Tel:(0212) 511 29 23   Faks:(0212)522 88 80

www.alioglu.com