Demokratik Polislik

Demokratik Polislik

Polis bireylerin, toplumların rahatını ve huzurunu sağlamak amacıyla, görevini en açık,en acil ve bazen de davetsiz misafir gibi araya girmek suretiyle yaparken,devletin yetki ve otoritesinin en belirgin şekli olarak karşımıza çıkmaktadır.

Polisin asıl görevi,halkın huzurunu,asayişi ve düzeni sağlamak; kişisel temel hak ve özgürlükleri korumak; suçu önlemek ve suçluları yakalamak; suç korkusunu azaltmak; halka yardım ve hizmet sunmaktır.

Demokratik polis; faaliyetlerini devletin ve halkın ihtiyaçlarına göre geliştirir ve uygular; acil ihtiyaç içerisinde olan toplum üyelerine yardım konusuna daha fazla önem verir.

Polis toplumun tümüne karşı duyarlı olmalı ve hizmetini derhal, eşit ve tarafsız olarak sunmaya çalışmalıdır.

Sipariş için
Tel: (212) 511 29 23
iletisim@alioglu.com