Eğiticilerin Eğitimi

Amaç

Eğitimcilere, etkili öğrenmeyi sağlamanız ve iyi bir eğitici olmak için sahip olunması gereken bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Eğitim Hedefleri

 • Yetişkin Eğitimi ile ilgili temel tanım ve kavramları anlamak
 • Eğitim teknikleri konusunda katılımcıları bilgilendirmek
 • Eğitim planı ve içeriği hazırlama konusunda katılımcıların becerilerini artırmak
 • İyi bir eğitici olmak için sahip olunması gereken bilgi ve becerileri kazandırmaktır
 • Katılımcılara eğitim sonu değerlendirme yapmalarını sağlamak

Eğitime Katılacaklar

 • Güvenlik Yöneticiler
 • Eğitimci Adayları

Eğitim Konuları

 1. Saat
 • Yetişkin Eğitiminden Beklentiler ve Kavramlar
 • Yetişkin Eğitiminin Temel Özellikleri
 1. Saat
 • Yetişkin Eğitiminde Öğrenim Stilleri
 • Eğitimin Planlanması ve İçerik Tasarımı
 1. Saat
 • Eğitim Teknikleri, Eğitim Araç ve Gereçleri
 • Eğiticinin Kullanması Gereken Beceriler
 1. Saat
 • Etkili İletişim ve Beden Dili
 • Eğitim Sonrası Değerlendirme