Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri

Risk Analizleri

Danışmanlık hizmetleri ile şirketlerinizin bulunduğu lokasyon, bina ve çevre güvenliği ile çalışma şekli ve ortamı, ziyaretçi giriş ve çıkışları, otopark ve mal kabulüne kadar varan bir dizi alanlarınızı da içine alacak şekilde bir ön inceleme yapılarak, mevcut ya da ileride oluşabilecek güvenlik riskleri ve zafiyetleri tespit edilir.

Danışmanlık hizmeti ile u tespitler çerçevesinde belirlenen risk seviyelerine göre alınabilecek fiziki ve operasyonel güvenlik tedbirleri belirlenerek rapor haline getirilir.

Bu şekilde hazırlanan güvenlik risk analiz raporları,daha sonra oluşturulacak olan güvenlik uygulama planları için esas teşkil edici ve yol gösterici nitelikte olacaktır.

Güvenlik Uygulama Planları

Yapılan risk analizleri esas alınarak bu raporda belirlenen güvenlik risklerini ortadan kaldırabilecek yada en azından minimum seviyeye indirmeyi de hedefleyecek şekilde, güvenlik yapılanmasını operasyonel faaliyet şekillerini ve güvenlik personelinin görev tanımlarını da içine alan kapsamlı bir uygulama planı hazırlanır. Bu plan içiresinde;

  • Güvenlik hizmeti verilecek yerin fiziki ve demografik yapısı
  • Güvenliğe etki edebilecek çevresel etkenler
  • Mevcut operasyonel durum ve uygulamalar
  • Genel risk değerlendirmesi
  • Bölge etüdü ve mevcut durumun değerlendirilmesi
  • Karşılaşılabilecek muhtemel olaylar ve güvenlik riskleri
  • Karşılaşılabilecek muhtemel olayların risk seviyeleri açısından analizi
  • Öneri ve teklifler gibi temel başlıklar yer almaktadır.
  • Koruma ve Güvenlik Planları

Koruma ve Güvenlik Planları

5188 Özel Güvenlik Kanunu Yönetmeliği, özel güvenlik hizmeti verilen yerlerde koruma ve güvenlik planı örneği hazırlanarak 30 gün içinde Valilik makamına verileceğini düzenlemektedir.

Şirketimiz, özel güvenlik hizmeti verilen yerlerde yasa gereği hazırlanmak zorunluluğu bu planların oluşturulması sürecinde ilgililere gerekli teknik desteği ve yardımı sağlamaktadır.

Madde 12 – Özel güvenlik birimleri ve özel güvenlik şirketleri, bu Yönetmelik kapsamında güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir örneğini otuz gün içerisinde valiliğe verir. Valilik, koruma ve güvenlik planlarında değişiklik yapılmasını veya plandaki yetersizliklerin otuz gün içerisinde giderilmesini isteyebilir.

Koruma ve Güvenlik Planı içeriğinde bulunması gereken zorunlu unsurlar:

  • Tesis veya alanların yerleşim planı
  • Yangınlara karşı alınacak önlemler ve yangın sonrası uygulanacak harekat tarzı
  • Doğalgaz kaçağı ve yangınına karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı
  • Elektrik kaçağı ve yangınına karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı
  • Hırsızlık eylemlerine karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı
  • Deprem ve doğal afetlerde alınacak önlemler ve hareket tarzı
  • Sabotajlara karşı alınacak önlemler, sabotaj sonrası eylemcilerin kaçış yollarında alınacak önlemler ve ilgili mercilere verilecek bilgiler
  • Toplu eylemler karşısında uygulanacak hareket tarzı
  • Hava ve deniz limanlarında meydana gelebilecek olaylara karşı alınacak önlemler ve olay sonrası uygulanacak hareket tarzı
  • Kurum, Kuruluş, Tesis ve alanların cadde, sokak ve diğer yollarla bağlantısının krokisi
  • İlgili kurum, kuruluş ve genel kollukla irtibat kurma usulleri
  • Kurum veya Kuruluşa tahsis edilmiş olan Güvenlik ve Silah Kadro çizelgesi
  • Nöbet Hizmetleri Talimatı, Nokta ve Devriye yerleri ve Güvenlik Sorumlusu Kimlik Bilgileri