Kitle İmha Silahları ve Korunma Yöntemleri

Amaç:

Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)’ni görev alanları içerisinde, Kitle İmha Silahları (KBRN)  ile bağlantılı olarak gelişebilecek her türlü güvenlik riskleri konusunda, özellikle nükleer  saldırılar konusunda bilgilendirmek, bunun yanında  bu tür  tehdit ve riskleri önlemeye yönelik yeni stratejiler geliştirmelerine katkıda bulunmak, oluşan güvenlik olaylarına doğru ve etkin müdahale şeklini kavratmaktır.

Eğitim Hedefleri

 • Kitle imha silahlarını tanıtmak ve etkileri hakkında bilgi sahibi olmak
 • Bu tür silahların kullanımı durumunda oluşacak risk ve tehditleri kavramak
 • Saldırı öncesi ve sonrası alınabilecek önlem ve tedbirleri tartışmak
 • Bu tür silahları tanımak ve karşılaşıldığı durumlardaki doğru davranış şekillerini kavramak

 

Eğitime Katılacaklar

 • Güvenlik Müdürleri
 • Güvenlik Amirleri
 • Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)

Eğitim Konuları

 1. Saat
 • Tanımlar ve Kavramlar
 • Kitle İmha Silahları (KİS-NBC)
 • Kitle İmha Silahlarından Koruna Yöntemleri

 

 1. Saat
 • Nükleer Silahlar Ve Etkileri
 • Nükleer Radyasyon ve Çeşitleri
 • Nükleer Radyasyonun Etkileri
 • Radyoaktif Serpinti

 

 1. Saat
 • Nükleer Silahlardan Koruma Önlemleri ve Korunma Yöntemleri