Özgeçmişim

DOÇ. DR. KEMAL KARADEMİR
DOĞUM TARİHİ: 10 Ocak 1996
ÖĞRENİM DURUMU:

1988’de Polis Akademisinden mezun oldu. 1997’de doktorasını tamamladı. Doktora Tez Konusu: “Suçluların Topluma Kazandırılmasında Din Eğitiminin Rolü”. Tez Danışman: Prof. Dr. Selahattin PARLADIR2015’te doçentlik unvanını kazandı. Doçentlik Alanı: Güvenlik Bilimleri

GÖREVLERİ:

1988-2015 yılları arasında, Türk Polis Teşkilatında “Komiser Yardımcısı” rütbesinden, “Polis Başmüfettişi” rütbesine kadar tüm rütbelerde olmak üzere, farklı birim ve makamlarda görev yaptı.
Ayrıca;
1999-2000 yılları arasında, Birleşmiş Milletler (BM) Polis Gücü görevlisi olarak, Bosna Hersek’te,
2003-2004 yılları arasında, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Misyonunda polis danışmanı olarak, Gürcistan’da,
2004-2006 yılları arasında, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Misyonunda eğitim uzmanı olarak, Üsküp-Makedonya’da,
2009-2011 yılları Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Misyonunda polis danışmanı olarak, Bakü-Azerbaycan’da görev yaptı,
2015 yılında, “Merkez Emniyet Müdürlüğü” kadrosunda iken, Polis Teşkilatından emekli oldu.

ESERLERİ:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. “Türkiye-Azerbaycan İlişkilerindeki Tarihsel Boyut ve Azerbaycan’da Bulunan Türk Şehitlikleri (Gözlem ve Değerlendirmeler)”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Yıl: 35, Cilt: 102, Sayı:202, Ocak-Şubat 2013, s. 113-128.
A2. “AGİT’in Toplum Destekli Polislik Uygulamaları: Makedonya ve Azerbaycan Örneği”, TÜBAV Bilim Dergisi, Cilt 8, Sayı: 1 (2015)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
B1. “Azerbaycan Polis Teşkilatında Toplum Destekli Polislik Uygulaması”, Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Malumat Bülleteni, Bakü-Azerbaycan, 2010, s. 91-110.
C. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:
C1-1. İntihar Saldırıları (Güncellenmiş 2. baskı), EGM Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı, Ankara, 2003.
C1-2. Demokratik Polislik; Demokratik Toplumlarda Polislik Uygulamaları, Alioğlu Yayınevi, İstanbul, 2014
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D1. “Suicide Attacks and Turkey”, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt:4, Sayı:1-2, Ocak-Haziran 2002, s. 99-122.
F. Diğer yayınlar:
F1. “İntihar Bombacıları”, EGM Polis Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 18, 1999, s. 91-98.
F2. “İntihar Bombacıları”, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt:1, Sayı: 4, Temmuz 1999, s. 1-36.
F3. “AGİT Gürcistan Misyonu ve Sınır Gözlemciliği Görevi İzlenimleri” (Hüseyin Çardak ile birlikte), EGM Polis Dergisi, Yıl: 12, Sayı: 47, Ocak-Şubat-Mart 2006

F4. “Terörle Mücadelede Geliştirilen Ortak Tutumun Önemi”, EGM Polis Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran 2008, Sayı: 56, Ankara, s. 26-30.

F5. “Mafya Dizileri ve Gençlik”, Çisenti, Rize Adliyesi Dergisi, sayı 2, s. 148, Rize, 2008, s. 149-153.

F6. Report on Community Policing Activities in Mingechevir at the Last Quarter of 2009, Submitted to the Head of OSCE Office in Baku, December 2009.

F7. “AGİT Misyonundaki Türk Polislerinin Azerbaycan’da Toplum Destekli Polislik Uygulamalarına Katkıları”, EGM Polis Dergisi, Sayı: 65, Ekim-Kasım-Aralık 2010, Ankara, s. 62-69.

F8. “Azerbaycan’da Toplum Destekli Polislik Uygulamaları”, Uluslararası Toplum Destekli Polislik Konferansı; Community Policing-International Experience, OSCE Office in Baku- (Cemiyet Destekli Polis İşi- Beynelxalq Tecrübe, ATET Baki Ofisi), 2010.

F9. “Takdim Yazısı”, Cemiyet Destekli Polis İşi-Azerbaycan Tecrübesi, Alesker Bedelov, ATET Baki Ofisi, Bakü, 2010.

F10. “Polis Yetkilerinin Hukuku Çerçevesi”, EGM Polis Dergisi, Sayı: 59-60, Ocak-Haziran 2009, Ankara, s. 68-69.