Şüpheli Mülakatı ve Doğru Bilgiye Ulaşma

Amaç

Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)’nin görev alanları içerisinde karşılaştıkları şüpheli şahıslarla görüşme ve onlardan şüphe konusu olay ile ilgili doğru ve gerekli bilgileri alabilmeleri noktasında ihtiyaçları olan bilgi ve becerileri kazandırmak.

Eğitim Hedefleri

 • Mülakatın amacını açıklayabilmek
 • İyi bir mülakattaki altı (6) karakteristik özelliği öğrenmek
 • Farklı mülakat tekniklerini açıklayabilmek
 • Mülakat esnasında en az beş (5) şüpheli davranışı sıralayabilmek
 • Beş (5) basamaklı mülakat sürecini açıklayabilmek
 • Şüpheli bir şahsın mülakatını yapabilmek ve ondan konuyla ilgili doğru açıklamaları alabilmek

Eğitime Katılacaklar

 • Güvenlik Müdürleri
 • Güvenlik Amirleri
 • Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)

Eğitim Konuları

 1. Saat
 • Şüpheli ile mülakat
 • Mülakatın tanımı
 • Mülakatın amacı
 • Mülakat ortamının hazırlanması
 • Mülakata katılacak kişilerin belirlenmesi
 • Not alacak görevlinin tespiti vb konular

 

 1. Saat
 • Mülakatı Yapan Görevlide Bulunması gereken Karakteristik Özellikler
 • Açık fikirlilik ve kendine güven
 • İletişim becerisi
 • Objektiflik
 • Sabır ve profesyonellik
 • İzleme becerisi

 

 1. Saat
 • Mülakat teknikleri
 • İyi adam yaklaşımı
 • Yumuşak yaklaşım
 • Dostça yaklaşım
 • Kızgın ve ciddi tavırlı yaklaşım

 

 1. Saat
 • Mülakata Alınan Kişinin Şüpheli Davranışları
 • Fiziksel Tepkiler
 • Sorulara direnç gösterme
 • Soru sorma teknikleri
 • Soru seçimi ve örnek soru türleri
 • Soru sorma pratikleri (uygulamalı)

 

 1. Saat
 • Mülakatın beş basamağı
 • Mülakata hazırlık ve planlama
 • Mülakatı başlatma
 • Mülakatı sürdürme
 • Mülakatı kapatma
 • Mülakatı değerlendirme