Uyuşturucu Maddeler ve Narkotik Kaçakçılığı

Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)’ni görev alanları içerisinde gelişebilecek her türlü uyuşturucu madde olayları, özellikle narkotik madde kaçakçılığı konusunda bilgilendirmek, bu tür maddelerin kullanımı ve kaçakçılığı konusunda, önleme ve yakalamaya yönelik yeni stratejiler geliştirmelerine katkıda bulunmak, bu tür kaçakçılık olaylarına doğru ve etkin müdahale şeklini kavratmaktır.

Eğitim Hedefleri

 • Uyuşturucu maddelerin tanıtımını yapmak
 • Bu maddelerin etkileri konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak
 • Maddelerin kaçakçılığının yapılma şekli ve güzergahlarını tanımak
 • Narkotik madde kaçakçılığında kullanılan kişi ve araç tespiti ve bunların yakalanmasına ilişkin stratejiler belirlemek

Eğitime Katılacaklar

 • Güvenlik Müdürleri
 • Güvenlik Amirleri
 • Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG)

Eğitim Konuları

 1. Saat
 • Uyuşturucu Maddelerin Tanımı
 • Uyuşturucu Maddelerin Suiistimalinin Tarihçesi
 • Uyuşturucu Maddelerin Sınıflandırılması
  • Afyon ve Türevleri; Morfin, Kodein, Eroin
  • Kokain ve Türevleri
  • Kenevir ve Türevleri
  • Sentetik Uyuşturucular

 

 1. Saat
 • Uyuşturuculardan Bazılarının Etkileri
 • Uçucular
 • Uyuşturucunun Toplum Üzerindeki Etkileri
 • Uyuşturucu ile Mücadelenin Yolu

 

 1. Saat
 • Türkiye’nin Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ile Mücadelesi
 • Taşıma Metotları
 • Gizleme Metotları
 • Şahıs Üzerinde Saklama Yerleri
 • Araç Zulaları