AGİT Misyonu Gürcistan

AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (AGİT) MİSYONU- GÜRCİSTAN

2013-2014 yılları arasında, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Misyonunda, sınır Gözetmeni olarak Gürcistan’da görev yaptı.

AGİT Gürcistan Misyonu, ülkedeki silahlı çatışmalara cevap verme niteliğinde, 1992 yılı Aralık ayında, Tiflis’deki genel merkezinde kurulmuştur. Bu dönemde, misyonun ana konusunu Güney Osetia ve Abhazya’daki çatışmalara barışçıl, politik bir çözüm bulma amacı oluşturmuştur.

Gürcistan Misyonu, Terörle Mücadele, İnsan Ticareti, Sınır Muhafızları Eğitimi, Kriz Çözüm ve Gözlemciliği, Ekonomi ve Çevre, İnsan Hakları, Basın Özgürlüğü ve Polis Gelişimi  konularında aktif olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Misyon, Güney Osetia’nın Gürcistan içerisindeki statüsünü tanımlamaya yönelik çalışmalar yürütmektedir. Bölgeye konuşlandırılan üçlü (Rusya, Gürcistan ve Güney Osetia birliklerinden oluşan) barış gücünün faaliyetlerini gözlemler, Ortak Kontrol Komisyonu ile irtibatını sürdürür ve askeri gelişmeler konusunda  bilgi toplamaktadır.

Abhazya bölgesinde ise, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün faaliyetlerini desteklemektedir. Bir yandan  Gürcistan’ın dahili bütünlüğünü sağlamaya çalışırken, diğer yandan, Abhazların bağımsızlık yönündeki aşırı istek ve arzularını bir şekilde karşılamanın yolunu da araştırmayı içermektedir. Skhumi’deki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bürosu’na bir görevli atamak suretiyle,  Abhazya’da insan hakları boyutunun tamamlanması noktasında aktif bir rol üstlenmiştir.

1999/2005 yılları arasında misyon bütçesinin büyük bölümü, dolayısıyla misyonun en etkin olduğu faaliyetler Sınır Gözlemciliği Operasyonlarında yürütülmüştür.  Bu faaliyetlerdeki başarının neticesinde ev sahibi ülkenin talebi üzerine Gürcistan Sınır Muhafızları Eğitim Programları AGİT Gürcistan Misyonu yönetiminde 2005 yılından itibaren başlatılmıştır.

Gürcistan ile ilgili olarak misyonun görevi, temel özgürlükler ve insan haklarına saygıyı sağlamak ve yasal ve demokratik kurumların ve faaliyetlerin gelişmesine yardımcı olmaktır.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayın…

Fotoğraf galerisi için lütfen tıklayınız…