İntahar Saldırıları

Terörist eylemler açısından, terör örgütlerinin çözülme sürecine girdikleri dönemlerde başvurdukları sansasyonel bir eylem şekli olarak kabul edebileceğimiz intihar saldırılarının tarihçesine baktığımızda, bu tür eylemlerin ülkemizde genellikle münferit saldırılar şeklinde gerçekleştirildiği, ancak bazı ülkelerde daha planlı ve sistematik saldırılar olarak ortaya çıktığı görülmektedir.

Rus Çarı II. Alexander’ın 1 Mart 1881’de, intihar saldırısı şeklinde gerçekleştirilen bir suikast sonucu öldürülmesi, tarihteki münferit intihar saldırılarının tipik bir örneğidir. “Narodnoya Volya, Çar’ı öldürebilmek için 8 ayrı girişimde bulunur. Bu girişimlerin başarısız olması Narodnoya Volya’yı ek önlemler almaya iter. Dört gönüllüye dört ayrı bomba verilir. Saldırganlar Çar’ın kortejinin geçebileceği dört farklı güzergâh üzerine yerleştirilir. İki suikastçı de aynı cadde üzerine konuşlandırılır. İlk saldırgan Çar’ın kortejine yaklaşır ve bombayı fırlatır, ancak hedefe isabet ettiremez. Saldırgan askerlerce yakalanırken, Çar “çok şükür sağım” diyerek aracından çıkar. Tam bu sırada kalabalığın arasındaki ikinci saldırgan çıkar ve bombayla birlikte Çar’ın üzerine atlayarak, kendisinin ve Çar’ın ölmesine sebep olan intihar saldırısını gerçekleştirir.”

Terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen, planlı ve sistematik intihar saldırılarının ilk kez, 1980’li yılların başında, Ortadoğu’da görüldüğü, daha sonra başta Sri Lanka olmak üzere, Hindistan ve Pakistan’da görülmeye başladığı, ülkemizde ise 1996 yılından itibaren münferit eylemler şeklinde ortaya çıktığı bilinmektedir.

“İntihar Saldırıları” isimli kitabımda, başta PKK terör örgütü olmak üzere, diğer terör örgütlerince, bu tarihten sonra ülkemizde gerçekleştirilen intihar saldırıları ve bu saldırılara karşı alınabilecek önlemler anlatılmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı yayını olarak 2000 yılında basılan kitabın satışı mevcut değildir. Ancak, kitabın özeti niteliğinde olan ve “Polis Bilimleri Dergisi”nde yayınlanan makaleme ulaşmak için lütfen tıklayınız.